Svakom klijentu pristupamo individualno u odnosu na njegove potrebe uz postovanje kodeksa poslovne etike i propisanim zakonima Republike Srbije. Knjigovodstveno - računovodstvene usluge, poresko savetovanje i administrativne usluge pružamo klijentima različitih oblika organizovanja (preduzeća, radnje, paušalci, predstavništva) i različitih delatnosti (trgovinam usluge, proizvodnja, građevinarstvo).

Vođenje poslovnih knjiga

Vođenje poslovnih knjiga preduzetnika, privrednih društava, izrada finansijskih izveštaja za nedobitne organizacije

Obračuni

Porez na dodatnu vrednost PDV; Porez na dobit pravnih lica; Porez na dohodak gradjana; Porez na imovinu;
Obracuni zarada; Obracuni naknada zarada za vreme odsustva sa posla; Obracuni porodiljskog odsustva; Obračun zarada po principu: (bruto-neto, neto-bruto), obustave iz neto zarada (administrativne, sudske); Obračun drugih ličnih primanja zaposlenih : obračun putnih troškova, topli obrok, regres, obračun naknade prevoza na posao i sl. Obracun staza M-4..

Izrada završnog računa

Izrada zavrsnih racuna za privredna drustva, preduztnike i nedobitne organizacije. Sastavljanje bilansa za potrebe kreditnog biroa.

Prijava na socijalno

Prijava/odjava preduzeća kod nadležnog Fonda PIO, Sačinjavanje ugovora o radu, aneksa ugovora o radu i ostalih akata potrebnih za prijavu zaposlenog u radni odnos; Prijava/odjava zaposlenog, direktora, osnivača podnošenjem zahtevanih obrazaca i dokumentacije kod nadležnog Fonda PIO, Fonda Zdravstvenog osiguranja; Obavljanje potrebnih poslova i radnji vezanih za dobijanje zdravstvene knjižice, overe postojećih kod nadležnog Fonda zdravstvenog osiguranja; Završavanje postupka kod nadležnih službi u vezi refundacije troškova trudnickog i porodiljskog odsustva; Upis staža zaposlenih u matičnu evidenciju na obrascu M-4; Upis staža osnivača u matičnu evidenciju na obrascu M-4/SP

Vaš knjigovođa