Usluge

Home / Usluge
  • Vođenje poslovnih knjiga preduzetnika
  • Vođenje poslovnih knjiga i izrada finansijskih izveštaja za nedobitne organizacije
  • Vođenje poslovnih knjiga privrednih drustava
  • Obračun pdv-a
  • Obračun zarada preduzetnika
  • Obračun zarada u privrednom društvu
  • Izrada završnog računa
  • Prijava na obavezno socijalno osiguranje
  • Obračun bolovanja za trudničko i porodiljsko odsustvo